Tappin Digital is WCAG 2.1 compliant

Tappin og WAD, WCAG 2.0 og WCAG 2.1

Tappin sine systemer oppfyller alle A og AA krav i både WCAG 2.0 og WCAG 2.1 og er dermed compliant med de kravene som stilles til offentlig sektor fra 2023 og de kravene som allerede er gjeldende for private virksomheter gjennom WCAG 2.0.

For å sikre at Tappin til enhver tid er i forkant av utviklingen innen universell utforming har vi ansatt utvikler med master i universell utforming fra Høyskolen i Kristiania og vi jobber kontinuerlig med å oppfylle også AAA krav i WCAG 2.1 som ikke er en del av de kravene som settes til offentlige og private virksomheter i Norge.

Tappin jobber også tett med partnere innen audio, video, synstolking, teksttolking, simultanoversettelser, transkripts og andre tjenester for å kunne tilrettelegge såvel fysiske som digitale og hybride arrangementer for alle deltakere uavhengig av behov.

WAD

WAD står for Web Accessibility Directive. Dette er EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner. WAD stiller i stor grad samme krav som allerede gjelder for nettløsninger og apper, men innfører også flere nye krav.

Nye krav gjelder for offentlig sektor fra 1. februar 2023

Stortinget vedtok 28. mai 2021 oppdaterte krav til universell utforming av nettsteder og apper som følge av EUs webdirektiv (WAD).

Regelverket trer i kraft 1. februar 2022. Det blir innføringstid på 1 år, og nye krav gjelder fra og med 1. februar 2023. Offentlig sektor skal totalt følge 47 av 78 suksesskriterier i WCAG 2.1-standarden.

For private virksomheter gjelder WCAG 2.0-standarden

Forskrift om universell utforming av ikt-løsninger stiller krav om at nettsteder og apper må oppfylle 35 av 61 suksesskriterium i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.